Onze Privacy Policy & Terms of Service

Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.
 

 • Uw persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoongegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Our Privacy Policy & Terms of Service

We store your personal and medical data digitally, in order to provide you with the most appropriate care. We process your personal data according to our privacy and data safety policy. We believe in protecting your privacy. By using our Services, you consent to the terms and conditions of this Privacy Policy and you are aware that our policies may evolve in the future.

 • Your personal data is stored and used in order to provide you with the most appropriate care.
 • Your personal data is only shared with other parties in order for us to provide you the most appropriate care. When it is legally necessary to ask your permission first, we will do so beforehand.
 • Your personal data is processed in accordance with the treatment agreement as stated in the ‘Medical Treatment Contracts Act’ (in Dutch: WGBO).
 • You may see parts of your personal data. If you are interested in this, please send us a letter of request.
 • You may send us a letter of request to make amendments to your personal data if you think that the information we have stored is incorrect or needs to be updated.
 • You may send us a letter of request to erase your personal data. When we do so, we are (or may) not be able to provide you with the most appropriate care. The Dutch ‘Medical Treatment Contracts Act’ demands a holding period of 15 years. Therefore we will store your data in an inactive archive, invisible and unusable for normal users.
 • You may withdraw your given permission that allows us to process your personal data. When you do so, we are (or may) not be able to provide you with the most appropriate care. We will continue to store your data in an inactive archive (see above).
 • You may object to the way we process your personal data.
 • We will inform you if anything goes wrong with your personal data.
 • We store your personal data only for as long as it is necessary for us to provide you with the most appropriate care. We do this according to the legal holding period stated by the ‘Medical Treatment Contracts Act’.
 • Everything stated above also applies to personal data we receive from third parties.